Услугата Tax Free Shopping представлява възстановяване на ДДС при покупки на стоки за лично ползване от чуждестранни туристи, граждани на държави извън Европейския съюз.

Tax Free Shopping в България се предлага в съответствие с Наредба Н-12 от 24.08.2006 на МФ и ЗДДС за възстановяване на платен ДДС на физически лица, които не са установени на територията на общността, за закупени от България стоки за лично потребление.


Повече за услугата Tax Free Shopping →

« |