E & S TAX SEVICES възстановява ДДС от 41 държави за широк спектър разходи, в т.ч.:

  • Транспортни разходи;
  • Разходи за участие в изложения и конференции;
  • Храна, настаняване, представителни разходи;
  • Разходи за реклама и промоционални дейности;
  • Ползване на професионални услуги;

Това са част от разходите, по които могат да си възстановят ДДС дружества, регистрирани на територията на ЕС.

| »