Информация за търговци

Ползи и предимства

Цените на Вашите стоки стават атрактивни за чуждестранните гости. Предоставя Ви се възможност за участие в нов рекламен канал, който е строго таргетиран — участие в специално разработен каталог, който достига до клиентите при влизането им в страната, при настаняването им хотела, при посрещането им от съответната туристическа агенция. Както и включване на информация за Вашия обект/ обекти в сайта на E&M Tax Services.


Механизъм на възстановяване

След сключване на договор с агента по възстановяване E&M Tax Services, търговският обект получава стикер Tax Free. Знакът се поставя на витрината и служи като означение за чуждестранните туристи, с което те разпознават обектите за пазаруване с възможност за връщане на ДДС. Aгентът се задължава да снабдява магазините регулярно с формуляри/ искания, изготвени по образец на МФ, както и да обучи служителите на магазините за правилното им попълване.

Счетоводният механизъм по възстановяване е максимално опростен. Агентът възстановява ДДС на чуждестранните лица, а търговските обекти го изплащат на агента. Изплащането се извършва след представяне от страна на агента на следните документи: Заверен от митническите власти оригинал на фактурата и първа страница от формуляр/ искане за възстановяване. След извършване на изплащането, търговския обект има право да увеличи данъчния си кредит (по смисъла на на Чл. 63 от ЗДДС) със съответния размер на възстановения данък.


Условия

За да придобият право на извършване на продажби с възможност за възстановяване на ДДС на физически лица, търговските обекти трябва да отговарят на следните условия: Да притежават регистрация по ДДС. Да имат облагаем оборот (по смисъла на Чл. 96, ал. 2 на ЗДДС), не по малък от 200 000 лева за предходната година. И най важното, да имат сключен договор с лицензиран агент по ДДС (E&M Tax Services).

За повече информация се свържете с НАС.

Този сайт използва кукита, за да подобри услугите ни.