Услуги

Какво е Tax Free Shopping?

Услугата Tax Free Shopping представлява възстановяване на ДДС при покупки на стоки за лично ползване от чуждестранни туристи, граждани на държави извън Европейския съюз.

Tax Free Shopping в България се предлага в съответствие с Наредба Н-12 от 24.08.2006 на МФ и ЗДДС за възстановяване на платен ДДС на физически лица, които не са установени на територията на общността, за закупени от България стоки за лично потребление.

Още информация


ДДС и защо е възстановим в ЕС

Данък Добавена Стойност (ДДС) е косвен данък, който се начислява върху разходите Ви в чужбина и ги оскъпява със средно около 20% в зависимост от ДДС ставката на дадената държавата. По принцип данъкът се поема от крайния потребител, следователно той е неутрален за фирмите които участват в различните фази на търговския оборот. Tова обаче не настъпва автоматично и те могат да си върнат начисленото ДДС само ако се възползват от правото си на данъчно възстановяване.В началото на 90-те години законодателството на ЕС бе променено и се създаде възможност организаци и юридически лица да възстановяват ДДС, начислен върху служебни разходи, направени в друга страна членка на ЕС. Тази възможност за ДДС възстановяване е регулирана от 8ма и 13та Директива на Европейската Комисия като последната промяна и допълнение е от края на 2009 г.

Още информация

Този сайт използва кукита, за да подобри услугите ни.